Controleverklaring – zekerheid over je onderneming

Met een controleverklaring bij je jaarrekening wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van je onderneming. Dit betekent dat de gemiddelde gebruiker op basis van je jaarrekening met vertrouwen (belangrijke) beslissingen moet kunnen nemen. 

Strategische keuze

K+M Adviserende Accountants kiest er strategisch voor om wettelijke controles te laten uitvoeren door een collega-kantoor. Om deze reden: het beperkte aantal wettelijke controleopdrachten dat wij uitvoeren, staat niet in verhouding tot de kosten die je moet maken als je de hiervoor benodigde AFM-vergunning wilt hebben. Bovendien is het aantal controleplichtige ondernemingen gedaald, vanwege de opgehoogde controlegrenzen. Kortom, wij regelen je controleverklaring, maar we voeren de controle dus bewust niet zelf uit. 

Andere verklaringen

Voor deze verklaringen kun je bij ons terecht:

  • Samenstellingsverklaring: deze verklaring geven wij af wanneer wij je helpen bij het maken van de jaarrekening. Hierin geven wij informatie over de inhoud van de opdracht en beschrijven wij zowel jouw als onze verantwoordelijkheden. Het kan ook om andere overzichten gaan, zoals het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht (bijvoorbeeld een subsidieafrekening). 
  • Beoordelingsverklaring: hiermee verklaren wij of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van je bedrijf.
  • Deelverklaring: deze verklaring heeft betrekking op een of meerdere onderdelen van de jaarrekening, dus niet op de jaarrekening als geheel.
  • Inlenersverklaring: deze verklaring moet de aansprakelijkheid van de inlener beperken ten aanzien van de loonheffing en omzetbelasting. Wij geven dit type verklaring af op verzoek van de inlener. Ook controleren wij voor klanten de afgegeven inlenersverklaringen. 

JA, vertel mij meer over de verschillende soorten verklaringen

Mogen wij je helpen?

Stel je vraag!

Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en een goede nachtrust. Het een volgt logisch uit het ander. Je moet nadenken over fiscale zaken, over hoe je zaken handig en strategisch aanpakt, je moet dingen regelen voor je pensioen, je marketing optuigen. Wie het goed wil doen, gáát ervoor.

Voor sommige zaken ontkom je er niet aan om een professional in te schakelen. Zelf uitzoeken kost namelijk vaak veel meer tijd. En je krijgt geen garantie dat de uitkomst klopt!

(079) 33 00 150