Jaarrekeningen – conform de regels

Zodra het boekjaar is afgerond, breekt de tijd van het opstellen van de jaarrekening aan. We stellen de jaarrekening samen vanuit je financiële administratie en we voegen daar extra informatie aan toe. De jaarrekening bestaat zodoende uit:

  • een balans
  • een winst-en-verliesrekening
  • kengetallen
  • een toelichting

We stellen de jaarrekening voor je op conform de regels die hiervoor gelden. De jaarrekening is een belangrijk houvast voor jou en voor anderen die willen weten hoe gezond je onderneming is – waaronder de bank. 

Bespreken jaarrekening

Zodra de jaarrekening klaar is, nodigen we je uit voor een gesprek. Zijn er bijzondere ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar? Aan welke knoppen zou je moeten draaien? Heb je wellicht extra financiering nodig? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor het komend jaar? We analyseren de stand van zaken en we geven je concrete adviezen mee voor de toekomst. Daar kun je wat mee. 

Winstaangifte in plaats van jaarrekening

Stel dat je een IB-onderneming met een beperkte omvang hebt en er zit geen bank of leasemaatschappij te wachten op het overleggen van je cijfers. In dat geval zul je minder behoefte hebben aan een jaarrekening. Wat we in dat geval voor je opstellen, is een uitgebreide winstaangifte. Die voegen we als bijlage toe aan je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt hiervoor minder dan voor het opstellen van een jaarrekening.  

Digitaal aanleveren

We deponeren de financiële stukken van je onderneming op tijd bij de KvK. Wij gebruiken hiervoor software waarmee we je stukken kunnen aanleveren in SBR. Dat ‘format’ wordt ook gebruikt voor informatie naar de Belastingdienst en het CBS. Wij kunnen ook je kredietrapportage in SBR aanleveren bij ABN AMRO, ING en Rabobank.

JA, ik wil meer halen uit mijn jaarrekening

Mogen we je helpen?

Stel je vraag!

Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en een goede nachtrust. Het een volgt logisch uit het ander. Je moet nadenken over fiscale zaken, over hoe je zaken handig en strategisch aanpakt, je moet dingen regelen voor je pensioen, je marketing optuigen. Wie het goed wil doen, gáát ervoor.

Voor sommige zaken ontkom je er niet aan om een professional in te schakelen. Zelf uitzoeken kost namelijk vaak veel meer tijd. En je krijgt geen garantie dat de uitkomst klopt!

(079) 33 00 150