Klachtenregeling

K+M Accountants, “tot uw dienst”. Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo moet er sprake zijn van een absoluut wederzijds vertrouwen en respect. In dat kader past ook een klachtenregeling, want waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening, of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen we u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Als de klacht een bepaald persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met Bert Kortekaas. Indien hij afwezig is of mocht het zijn functioneren betreffen dan kunt u ook vragen naar Patrick Kortekaas. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij ons uiterste best doen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

Wij vertrouwen op een goede verdere relatie en samenwerking en richten ons naar u.

H.P.M. (Bert) Kortekaas AA  &  P. (Patrick) Kortekaas AA RB