Disclaimer

K+M Accountants staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is K+M Accountants aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

K+M Accountants shall take no responsibility for the content of any of her web pages; K+M Accountants shall not be liable for any damages of any kind, including consequential or incidental damages, arising from submission, installation, maintenance, transmission, copying, modification, distribution or use of any materials.