Cassatie tegen uitspraak CRvB niet altijd mogelijk

14 mei 2007 | Hoge Raad | jurisprudentie | LJNBA2799, 596

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste administratieve rechter in ons land, is slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Die gevallen zijn allemaal in de wet bepaald. Een voorbeeld daarvan is de uitleg van het loonbegrip. Er zijn geen wettelijke bepalingen die beroep in cassatie mogelijk maken tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die betrekking heeft op (de afwijzing van) een verzoek om schadevergoeding. De Hoge Raad had geen andere mogelijkheid dan het ingestelde beroep in cassatie niet-ontvankelijk te verklaren.