Dat ondernemer personeel heeft in enig tijdvak bewijst niet, dat hij ook in ander tijdvak personeel

7 april 2003 | Hof Amsterdam | jurisprudentie | LJN-nummer: AG1652 Zaaknr: 02/1372

Omdat een landbouwer in 1995 personeel in dienst heeft gehad, dat niet in de loonadministratie is verwerkt, is de inspecteur van mening dat zich in andere jaren hetzelfde heeft voorgedaan. Daarop baseert hij naheffingsaanslagen loonbelasting. Hof Amsterdam vernietigt die aanslagen, omdat de inspecteur niet heeft bewezen, dat er personeel in dienst is geweest in ander jaren dan 1995. Alleen de naheffingsaanslag over 1995 blijft in stand. De landbouwer heeft toegegeven in die periode een aantal zwarte werknemers in dienst te hebben gehad. Het bewijs, dat de naheffing over die periode niet juist is moest wegens het ontbreken van een administratie door de landbouwer worden geleverd. Daarin is hij niet geslaagd naar het oordeel van het Hof.