Geen bezwaar tegen nihilaanslag wegens gebrek aan belang, inspecteur moet verlies bij beschikking va

8 april 2003 | Hof Arnhem | jurisprudentie | LJN-nummer: AF8645 Zaaknr: 01/00667

De belastingdienst heeft de aanslag inkomstenbelasting 1997 van een persoon op nihil vastgesteld en het verlies van dat jaar bij beschikking vastgesteld. Enkele jaren later wordt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 1997 opgelegd. Na bezwaar wordt die verminderd tot nihil. Het beroep tegen de uitspraak op het bezwaar wordt afgewezen wegens gebrek aan belang, omdat de aanslag niet lager dan nihil kan zijn. De inspecteur zal een nieuwe beschikking moeten geven waarbij het verlies over 1997 op nihil stelt. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt.