Geen recht op willekeurige afschrijving in CV ondanks recht op startersaftrek voor andere ondernemin

26 juli 2002 | Hof Leeuwarden | jurisprudentie | LJN-nummer: AE6025 Zaaknr: BK 338/01

Ondernemers, die in aanmerking komen voor verhoging van de zelfstandigenaftrek (de zogenaamde startersaftrek) mogen op bedrijfsmiddelen, die voor die onderneming worden gebruikt, willekeurig afschrijven. Dat betekent, dat zij bij de bepaling van de afschrijving geen rekening hoeven te houden met de verwachte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Om voor (verhoging van) zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemer tenminste 1225 uur aan de onderneming besteden. Wanneer een ondernemer aan die voorwaarde voldoet, maar daarnaast nog in een andere onderneming participeert (een scheepvaart-CV), waaraan hij minder dan 1225 uur besteed, heeft hij voor die andere onderneming geen recht op willekeurige afschrijving. Per onderneming moet aan de voorwaarden worden voldaan. De willekeurige afschrijving werd niet toegestaan.