Overdracht pensioenvoorziening inwoner Belgie aan Belgische verzekeraar leidt niet tot belaste afkoo

8 april 2003 | Hof Den Bosch | jurisprudentie | LJN-nummer: AH8748 Zaaknr: 01/02093

Naar het oordeel van Hof Den Bosch is de overdracht van een pensioenvoorziening ten behoeve van een in België wonende persoon door een op de Antillen gevestigde stichting aan een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij niet belast in Nederland. Het Hof heeft vastgesteld, dat het pensioenkarakter niet is verloren gegaan door de overdracht. De in de Nederlandse wet op de loonbelasting opgenomen fictieve afkoop in geval van overdracht van een pensioenvoorziening aan een niet in Nederland gevestigde verzekeraar valt niet onder de bepaling uit het oude belastingverdrag met België over afkoop, omdat niets wordt ontvangen. Al eerder bepaalde het hof, dat de dynamische verdragsinterpretatie niet zo ver gaat, dat de bedoelingen bij het tot stand komen van het verdrag onderuit worden gehaald.