Uitkering bij ontbinding verzekeringsmaatschappij aan leden vormt negatieve persoonlijke verplichtin

19 juli 2002 | Hof Leeuwarden | jurisprudentie | LJN-nummer: AE5797 Zaaknr: BK 703/01

Negatieve persoonlijke verplichtingen zijn teruggaven van persoonlijke verplichtingen. Zij verhogen het inkomen. Het moet gaan om de feitelijke terugbetaling van bedragen die in het verleden als persoonlijke verplichting in aanmerking konden komen. Heeft een ontvangen betaling een ander karakter dan de betaalde bedragen dan vormt deze geen negatieve persoonlijke verplichting. Iemand betaalde verzekeringspremies aan een vereniging. De premies waren aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Door die verzekering was hij lid van de vereniging. De vereniging droeg alle verplichtingen over aan een andere verzekeringsmaatschappij en werd ontbonden. Het liquidatiesaldo werd verdeeld onder de leden. De inspecteur merkte het aandeel in het liquidatiesaldo aan als negatieve persoonlijke verplichting. Hof Leeuwarden was het met hem eens, gezien de wijze waarop de terugbetaling werd bepaald. De opgelegde boete wegens opzettelijk niet aangeven van dit bedrag werd door het Hof vernietigd, omdat het standpunt, dat het ontvangen bedrag niet tot de negatieve persoonlijke verplichtingen moest worden gerekend, pleitbaar was. Ook het Hof had lang getwijfeld over de kwalificatie.