Waardedruk duurzame zelfbewoning

13 augustus 2002 | Hof Arnhem | jurisprudentie | LJNBE9049, 07/00266

Van bedrijfsmiddelen die het ondernemingsvermogen verlaten en onderdeel gaan vormen van het privévermogen moet de waarde in het economische verkeer worden vastgesteld. Voor een complex van onroerende zaken wordt de waarde van het geheel bepaald indien verkoop als geheel meer opbrengt dan de verkoop van de afzonderlijke onderdelen. Een omstandigheid die van invloed kan zijn op de waarde in het economische verkeer is duurzame zelfbewoning door de ondernemer. De waardedruk wegens duurzame zelfbewoning geldt slechts voor die zaken die onderdeel van een complex vormen die op het moment van staking van de onderneming voor woondoeleinden worden gebruikt. Bij de staking van een veeteeltbedrijf mocht daarom geen waardedruk worden toegepast op de stal, de schuur en de daarbij behorende grond. De schuur en de stal stonden los van de woning en werden niet voor woondoeleinden gebruikt.