Werkelijke waarde landbouwgrond bij einde onderneming door overlijden niet gelijk aan taxatie voor s

13 september 2002 | Hof Leeuwarden | jurisprudentie | LJN-nummer: AE7804 Zaaknr: BK 68/01

Bij beëindiging van een onderneming moet over het verschil tussen de werkelijke waarde van de vermogensbestanddelen van de onderneming en de boekwaarde daarvan inkomstenbelasting worden betaald. De bepaling van die werkelijke waarde is nogal eens onderwerp van discussie. In dit geval ging het om de waarde van grond van een agrarische ondernemer. De gemeente was in die grond geïnteresseerd en had daarop een bod gedaan, dat was afgewezen. De ondernemer was inmiddels overleden. Voor de berekening van het successierecht had een taxatie plaatsgevonden van de grond, die op een veel lager bedrag uitkwam. Ook was er een waardebepaling bij voortgezet gebruik als landbouwgrond. Vrij kort na het overlijden was de grond door de erfgenamen verkocht. Dat bedrag was volgens de inspecteur en het Hof de waarde, die bij het einde van de onderneming aan de grond moest worden toegekend. Op dat moment was duidelijk, dat de grond niet agrarisch zou worden gebruikt.